مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

درباره گروه برون سپاران دانش

گروه برون سپاران دانش، فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده است. این گروه با داشتن تیمی متخصص و مجرب به ارائه ی خدمات (خدمات مشاوره ای علمی-پژوهشی و خدمات مشاوره ای مهندسی) می پردازد.
جامعه ی هدف بر اساس نوع نیاز مخاطب های گروه، به دو دسته تقسیم می شوند: دانشجویان، محققان، پژوهشگران و مدیران، مشاوران، مهندسان و طراحان سازمانی.
ما در قالب خدمات ارائه شده خواهان این موضوع هستیم که بتوانیم با استناد به پایه ی علمی گروه خود، به رفع نیازهای مشتریان خود در این دو گروه بپردازیم و اقداماتی شایسته و بهنگام را جاری سازیم. گروه برون سپاران دانش، مایل است در کنار موضوع کسب درآمد، به رعایت حق مشتری به عنوان هسته ی اصلی گروه و ارائه ی خدماتی با حسن نیت بپردازد.
در نهایت گروه برون سپاران دانش، خواهان بهره مندی مشتریان متفاوت خود از مبانی علمی گروه می باشد و امید است بتواند در این راستا خدماتی کارا و اثربخش ارائه نماید.

مشاوره تخصصی پایان نامه