مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

از آن جایی که هدف ما، در کنار ارائه ی خدمات علمی-پژوهشی به شما، افزایش سطح علمی شما عزیزان می باشد، لذا آموزش را نیز در سرفصل های خدماتی خود قرار داده ایم. آموزش در قالب نرم افزارهای زیر ارائه می شود:

  • SPSS
  • LISREL
  • MATLAB
  • دروس مدیریتی