پایان نامه - پایان نامه حسابداری - پایان نامه برق - پایان نامه روان شناسی - پایان نامه مدیریت - پایان نامه حقوق

از آن جایی که هدف ما، در کنار ارائه ی خدمات علمی-پژوهشی به شما، افزایش سطح علمی شما عزیزان می باشد، لذا آموزش را نیز در سرفصل های خدماتی خود قرار داده ایم. آموزش در قالب نرم افزارهای زیر ارائه می شود:

  • SPSS
  • LISREL
  • MATLAB
  • دروس مدیریتی