پایان نامه - پایان نامه حسابداری - پایان نامه برق - پایان نامه روان شناسی - پایان نامه مدیریت - پایان نامه حقوق

فرایندتحقیق یا پروژه ی کلاسی با تعریف موضوع شروع می شود. برای انجام تحقیق کلاسی، باید مواردی از قبیل :

  • موضوع
  • تعداد صفحات
  • فونت و تنظیمات فایل
  • تاریخ تحویل
  • توصیفی/ تحلیلی

را به آدرس ایمیل موسسه (sciencekod@gmail.com) ارسال نمایید تا تخمین قیمت زده شود.