مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

همان طور که می دانید مقاله برای افزایش اعتبار علمی-پژوهشی دانشجویان در مقاطع مختلف و همچنین برای ارگان های مختلف مورد نیاز است. لذا شما می توانید برای انجام مقالاتی برای مضامین زیر با موسسه برون سپاران دانش تماس حاصل نمایید:

  • مقاله ISI در راستای کسب 2 نمره ی پایان نامه ارشد
  • مقاله ISI برای انجام مصاحبه دکترا
  • مقاله ISI برای افزایش درجه علمی در مقام اساتید
  • مقاله ISI در راستای ارتقاء شغلی
  • مقاله ISI برای اپلای دکترا
  • مقاله ISC
  • مقاله علمی-پژوهشی
  • مقاله علمی-ترویجی
  • و ...

پس از تدوین و نگارش مقاله، در راستای اکسپت مقاله در ژورنال های پیشنهادی اقدام خواهد شد. چنانچه شما مقاله ای را تدوین نموده این، پس از تعیین اعتبار علمی آن و همچنین اعلام نتیجه آن اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. به طور معمول تدوین مقالات با توجه به سطح آنها و موضوعشان، از 10 روز تا 2 ماه به طول می انجامد. لذا برای تخمین این زمان باید موضوع و نو ع آن را تعیین نموده تا شرایط همکاری به شما اعلام شود. همچنین برای اکسپت و ارائه ی نامه ی آن در شرایط معمول، مدت زمانی معادل 2 هفته الی 1 ماه تخمین زده می شود. در خصوص چاپ مقاله، به طور معمول و با شرایط عادی، زمانی معادل 2 الی 4 ماه در نظر گرفته می شود.