مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

گام بعدی پس از تصویب پروپوزال، تدوین و نگارش پایان نامه/ تز دکتری طبق فرمت دانشگاه تحصیل می باشد. پایان نامه/تز دکتری متنی گسترده و پرورده شده نسبت به پروپوزال می باشد که شامل تمامی قسمت های پروپوزال است. این بدان معناست که به طور معمول در اکثر رشته های موجود می توان در قالب 5 فصل به شرح زیر به ارائه ی خدمت پرداخت:

  • فصل اول (کلیات تحقیق)
  • فصل دوم (پیشینه و سوابق پژوهش/ مبانی نظری)
  • فصل سوم (روش شناسی تحقیق)
  • فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات)
  • فصل پنجم (نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات)

شما می توانید کل کار پایان نامه ی خود را به ما بسپارید. همچنین چنانچه بخشی از آن را نگارش کرده باشید با تأیید واحد کنترل کیفیت می توانید مابقی آن را به ما بسپارید. به طور معمول زمان نگارش کل پایان نامه بین 3 تا5 ماه تخمین خورده است ولی چنانچه زمان خود را از دست داده باشید، ما می توانیم در زودترین زمان ممکن با کیفیت مورد قبول دانشگاه به نگارش پایان نام شما بپردازیم.

روند سفارش پایان نامه

روند سفارش پایان‌نامه به دو صورت می‌باشد:

1. پروپوزال توسط موسسه نگارش شده باشد.
در این مقطع، شما کافیست مشخصات خود را به موسسه اعلام نموده (sciencekod@gmail.com) و درخواست خود را ثبت نمایید تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

2. پروپوزال توسط شما و یا موسسه¬ای دیگر نگارش شده باشد.

در این صورت، بایستی پروپوزال خود را به همراه مقاله بیس و توضیحات احتمالی برای موسسه ایمیل(sciencekod@gmail.com) نمایید و درخواست نگارش را ثبت نمایید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.