مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

 

homesmall1

آمیخته بازاریابی شامل تمامی متغیرهایی است که سازمان می تواند در ارتباط با بازار هدف و نیز برای ارضای تقاضای بازار، آن را کنترل کند. زمانی که گروه خاص مشتریان (بازار) مشخص شده و مورد تحلیلی قرار گرفته باشند، سازمان می تواند به طور مستقیم فعالیت های خود را در جهت برطرف کردن نیازهای بازار به شکلی سودمند آغاز کند. مدیران بازار هنگام بحث درباره استراتژی هایی که برای بازاریابی کالاهای ساخته شده به کار می رود، معمولاً به چهار عنصر استراتژیک؛ یعنی محصول، قیمت، کانال های توزیع و روش های پیشبرد فروش اشاره می کنند. علاوه بر چهار عنصر مذکور، عناصر استراتژیک دیگری نیز در زمینه خدمات می توانند مورد توجه قرار گیرند.

marketing concept with business graph and chart hand drawing on blackboard

ما بر آن شدیم تا در قالب بخشی از سبد خدماتی خود، به ارائه ی برنامه های مارکتینگ بپردازیم. برای ارائه ی خدمات بازاریابی، چند مورد در فاز ۱ باید مورد بررسی قرار گیرد:
  1. چه کاری انجام می دهید؟
  2. چه محصولی ارائه می دهید؟
  3. آنچه وضعیت موجود شماست.
  4. آنچه مورد تقاضای شماست.
با دانستن موارد فوق در فاز ۲ به بررسی عوامل در دسترس پرداخته و اقدام برای قرارداد صورت خواهد گرفت.