مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

business plan tree

 

در قالب این بخش، شما می توانید، طرح های تولیدی، خدماتی، توسعه و … خود را به ما بسپارید. در این راستا می توانید به پکیجی متناسب با نیاز خود دست یابید. پکیج عنوان شده می تواند شامل مواردی ازین دست باشد:
 • مشخصات تهیه کننده/کنندگان طرح
 • معرفی محل اجرای طرح
 • معرفی خدمت/محصول قابل عرضه
 • معرفی چشم انداز
 • توصیف کسب و کار
 • تحلیل بازار و ارزیابی ریسک
 • معرفی استراتژی های بازاریابی
 • معرفی طرح توسعه
 • معرفی تیم مدیریت و نیروی انسانی
 • معرفی چارت سازمانی
 • معرفی فرآیند تولید
 • معرفی بخش مالی
برای دریافت مشاوره ی رایگان می توانید به ثبت سفارش پرداخته و یا با شماره های ۶۶۹۶۵۵۶۳ و ۶۶۹۶۵۵۹۲ تماس حاصل نمایید.