مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

در این صفحه برخی از ترجمه های انجام شده در رشته ی عمران، به خدمت ارائه شده است تا بتوانید میزان تبحر آنها را محک زده و در صورت مطلوب بودن اقدام به سفارش ترجمه های موجود در این صفحه داده و یا مقاله خود را جهت انجام ترجمه با مراجعت به این صفحه سفارش دهید.


کد ترجمه۱

رشته  عمران

Namvari, F., & Zarfam, P. (2011). Seismic Behavior Evaluation of Semi-Rigid Steel Frames with Knee Bracing by Modal Pushover Analysis (MPA). Assessment, 219, 6837.

Abstract—In the present work, behavior of inoxydable steel as reinforcement bar in composite concrete is being investigated. The bar-concrete adherence in reinforced concrete (RC) beam is studied and focus is made on the tension stiffening parameter. This study highlighted an approach to observe this interaction behavior in bending test instead of direct tension as per reported in many references. The approach resembles actual loading condition of the structural RC beam. The tension stiffening properties are then applied to numerical finite element analysis (FEA) to verify their correlation with laboratory results. Comparison with laboratory shows a good correlation between the two. The experimental settings is able to determine tension stiffening parameters in RC beam and the modeling strategies made in ABAQUS can closely represent the actual condition. Tension stiffening model used can represent the interaction properties between inoxydable steel and concrete.

ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای فولادی نیمه سخت مهار بندی زانویی (۲شانه) توسط مدل تحلیلی pushver (MPA)

چکیده:

امروزه استفاده از یک سیستم مهار بندی سازه ای به نام دو سیستم مهاربندی زانویی(۲شانه) توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان را به خود جذب کرده است. از طرف دیگر تحلیل استاتیک غیر خطی در برآورد عملکرد سازه ها در زمان زمین لرزه نیز خیلی مورد توجه بوده است. یکی از این روش ها مدل تحلیل Pushover (MPA) است. صحت و دقت مدل MPA برای قابهای خمشی ساده بکار گرفته شده و مقاله های  Chopra , Chintanapakdeeدر سال ۲۰۰۳ مورد توجه بوده است. از آنجایی که صحت MPA برای قابهای فولادی نیمه سخت با مهاربند ۲ شاخه ثابت شده است، این مقاله سعی در بررسی این مقوله دارد. به این منظور سازه های مورد نظر شامل ۴ قاب با ارتفاعات مختلف ۵ و ۲۰ طبقه هستند که طبق شاخص AISC طراحی شده اند.

برای انجام این ترجمه و ارائه ی آن در مدت زمان ۲ روز می توانید با مراجعه به صفحه ی سفارش ترجمه، اقدام به سفارش آن نمایید.


کد ترجمه۲

رشته عمران

Zlatkov, D., Zdravković, S., Mijalković, M., Mladenović, B., & Igić, T. (2010). Redistribution of the influences in systems with semi-rigid joints on elastic foundations. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 8(2), 225-234.

Abstract. Most often, in the case of typefied prefabricated systems, foundations are designed and constructed as prefabricated elements as well. When the structure is exposed to high intensity loading and founded on a weak soil, beam foundations are often used instead of pad foundations. Beam foundations, stiffening girders, as well as beams which support the façade elements or partition walls, are treated as beams on elastic foundations, while joint of these girders to pad foundations or vertical support elements of a precast structure can be treated as semi-rigid. Modeling of systems with semi-rigid joints on elastic foundations, for different levels of rigidity of connections, is illustrated by an example of a frame under static loading.

توزیع مجدد نفوذ در سیستم ها با اتصالات نیمه سخت در فنداسیون های انعطاف پذیر

چکیده:

بیشتر اوقات، در سیستم های پیش ساخته، فونداسیون ها نیز همانند اجزای پیش ساخته طراحی می شوند. هنگامی که سازه ها در معرض بارهای سنگین باشد و فونداسیون بر روی خاکی ضعیف باشد، فونداسیون های تیری اغلب به جای فونداسیون های لایه ای و چنبره ای استفاده می شوند. فونداسیون های تیری، رشته های محکم سازی و تیرهایی که اجزای سازه، یا دیواره های پارتیشنی را نگه می دارند، به عنوان تیرهای فونداسیون هستند، در حالی که اتصال این محکم کننده ها بر روی فونداسیون لایه ای یا تکیه گاه های عمودی سازۀ پیش ساخته می توانند نیمه سخت باشند. مدلسازی سیستم هایی با اتصالات نیمه سخت بر روی فونداسیون های ارتجاعی، برای سطوح مختلف سختی اتصالات، با مثالی از قاب تحت بارهای استاتیک نمایان شده است.

برای انجام این ترجمه و ارائه ی آن در مدت زمان ۲ روز می توانید با مراجعه به صفحه ی سفارش ترجمه، اقدام به سفارش آن نمایید.


به زودی ترجمه های لاتین به فارسی و بالعکس در همین صفحه، درج خواهند شد. همچنین چنانچه سفارش دیگری در خصوص ترجمه کتاب یا مقالات داشته باشید می توانید به این لینک مراجعه نمایید.