آذر ۲۱, ۱۳۹۵
thesis-synopsis

شیوه نگارش پایان نامه

اغلب پایان نامه ها در پنج فصل تدوین می شوند. در این مقاله ترتیب قرار گیری صفحات پایان نامه و محتوای هر فصل از پایان نامه توصیف شده است.
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
referencing_wordle

سبک های استناد دهی مرسوم در متون علمی

برای مرجع دهی به مطالب استفاده شده در یک متن علمی، از شیوه های استناد دهی مختلفی استفاده می شود. که در این مبحث به چند شیوه استناد دهی مرسوم استناد شده است.
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
isi

چگونه یک مقاله علمی-پژوهشی بنویسیم؟

مقالات آی اس آی و علمی پژوهشی از قالب نوشتاری خاصی برخوردار هستند که بر اساس شیوه نگارش هر ژورنال ممکن است تغییراتی در نحوه نگارش ایجاد شود، لیکن عموما از قالب نوشتاری خاصی برخوردار هستند که در مطلب حاضر به آن پرداخته شده است.
آذر ۲۱, ۱۳۹۵
rt

چگونه پروپوزال خود را بنویسیم؟

پروپوزال طرح اولیه و پیشنهادی در خصوص موضوع مورد مطالعه است. فرم پروپوزال ارائه شده از سوی هر دانشگاه یا سازمانی دارای سرفصل­هایی است که می­بایست توسط محقق پر شوند.