اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
c4d7169b206f23a234e3603dfaa035a2_XL

سیستم های خورشیدی(pv)

سلول فتوولتاییک سلولهای PV، قطعات فتوولتائیکی هستند که فوتون­های مورد نیاز خود را از نور خورشید تامین می­نمایند. به صفحه­ای که انرژی تابشی خورشید را به […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
load-balancing

توازن بار(load balancing)

در سال های اخیر سازمان ها و شرکت ها خدماتی را به مشتریان خود عرضه می‌کنند که در صورت از کار افتادن سرور ها و خطا […]
اسفند ۸, ۱۳۹۵
82047026-70673198

بررسی تحولات ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرقی ایران (ساحل مکران)

سواحل مکران دارای مزایای ژئوپلتیکی اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطی منطقه¬ای و بین¬المللی خاصی است که اهمیت بسزایی برای ایران و منطقه دارد. هدف از اجرای این مطالعه بررسی تحولات ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرقی ایران خصوصاً سواحل مکران بوده است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای صورت پذیرفته است. ساحل دریاي عمان دسترسی به اقیانوس هند را تسهیل می¬سازد که خود نتایج ژئواستراتژیک و اقتصادي در زمینه¬هاي حمل و نقل، تجارت دریایی، امنیت انتقال انرژي، شیلات و منابع دریایی در پی دارد. نقش ارتباطی ایران براي کشورهاي همسایه محصور در خشکی، افغانستان و آسیاي میانه، می¬تواند به نقش ایران در مناسبات منطقه¬اي و نیز ایجاد تعادل¬هاي ژئوپلیتیکی براي خروج از بحرانها و چالشهاي ژئوپلیتیکی کمک کند.
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
slide2

حل مثالی از بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک در متلب

  حل این مثال در  نسخه ۲۰۱۶ انجام پذیرفته است.   در این مثال قصد داریم دو تابع زیر را مینیمم نمایم: این دو تابع در […]