مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

رفرنس دهی، مرجع دهی، استناد دهی، سبک ونکوور، سبک ای پی ای، APA، شیکاگو، هاروارد، انجمن زبان نوین

آذر ۲۱, ۱۳۹۵
referencing_wordle

سبک های استناد دهی مرسوم در متون علمی

برای مرجع دهی به مطالب استفاده شده در یک متن علمی، از شیوه های استناد دهی مختلفی استفاده می شود. که در این مبحث به چند شیوه استناد دهی مرسوم استناد شده است.