مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

عقل، اخلاق، اسلام، قرآن، معرفت شناختی، عقل گرایان، نظام های اخلاقی، اقناع جامعه

آبان ۲۳, ۱۳۹۵
ethikmind1

بررسی نقش عقل و اخلاق از دیدگاه اسلام

برخي از انديشمندان مسلمان (اشاعره) مدعي‌اند كه عقل انسان، به‌خودي‌خود، توانايي درك ارزشمندي هيچ کاري از کارهاي اختياري را ندارد؛ زيرا حسن و قبح، با امر و نهي الهي ايجاد مي‌شود و پيش از آن، اصولاً حسن و قبحي وجود ندارد تا عقل خودبنياد آن را درك كند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عقل و اخلاق از دیدگاه اسلام است. بر همین اساس عقل در صورت وصول جاذبه های درونی انسان به خیرات، زیبایی ها و اعمال صالح و حقایق ملکوت رشد می نماید. در صورت توجه و تحقق وجدانیات و تامین نیازهای آن و امتناع جاذبه های آن و تغذیه روح و روان انسان از آنچه که فطرت سالم و منحرف نشده انسان بدان گرایش دارد موجب می شود تا آگاهی های انسان که در لسان قرآن به بصیرت و بینایی قلب تعبیر شده است، رشد یابد و کم کم همانند نور و یا راهنما فرا راه انسان قرار گرفته و راه او را در تاریکی ها روشن نماید، این استعداد موجب بصیرت انسان می شود.