پایان نامه - پایان نامه حسابداری - پایان نامه برق - پایان نامه روان شناسی - پایان نامه مدیریت - پایان نامه حقوق

مقاله، عمی-پژوهشی، isi، نکات مقاله، چکیده، مقدمه، نتایج، بحث و نتیجه گیری

آذر ۲۱, ۱۳۹۵
isi

چگونه یک مقاله علمی-پژوهشی بنویسیم؟

مقالات آی اس آی و علمی پژوهشی از قالب نوشتاری خاصی برخوردار هستند که بر اساس شیوه نگارش هر ژورنال ممکن است تغییراتی در نحوه نگارش ایجاد شود، لیکن عموما از قالب نوشتاری خاصی برخوردار هستند که در مطلب حاضر به آن پرداخته شده است.