مشاوره تخصصی پایان نامه - مشاوره پایان نامه - پایان نامه

پروپوزال، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، جنبه نوآوری، روش تحقیق، محدودیت های تحقیق، ملاحظات تحقیق

آذر ۲۱, ۱۳۹۵
rt

چگونه پروپوزال خود را بنویسیم؟

پروپوزال طرح اولیه و پیشنهادی در خصوص موضوع مورد مطالعه است. فرم پروپوزال ارائه شده از سوی هر دانشگاه یا سازمانی دارای سرفصل­هایی است که می­بایست توسط محقق پر شوند.